12.3.13

Alfred Adler

De afvalligen: Jung, Adler, Reich en Rank

Door de complexiteit van de psychologie ontstonden er vanaf het begin al meningsverschillen en conflicten tussen Freud en zijn leerlingen. Dit had als gevolg dat een aantal van Freud's bekendste volgelingen (collega's) , al dan niet gedwongen hem verlieten en zelfstandig verder gingen. Adler was een van de eersten die besloot om met Freud en zijn instituut te breken. Hij begon een nieuwe school die hij Individual psychologie noemde. Ik zal proberen de voornaamste verschillen in het kort te belichten. Onderzocht Freud vooral de oorzaak van neuroses en andere psychische verschijnselen, Adler had meer belangstelling voor de patronen van de neurose en naar het doel waar ze naar streefde. De neurose streeft volgens hem naar superioriteit, volledigheid en volmaaktheid, maar zoekt ook naar de zin van het leven. Dit komt voort uit een diep verlangen de enorme aangeboren minderwaardigheidsgevoelens te compenseren. Overigens vond hij dit niet altijd negatief, want minderwaardigheidsgevoelens kunnen via overcompensatie tot buitengewone prestaties leiden. In tegenstelling tot Freud die de menselijke geest vooral in partjes verdeelde, zag Adler de mens als een samenhangend, doelgericht systeem dat op overleving en zelfverwerkeling gericht is. Terwijl Freud lichaam en geest in twee afzonderlijke compartimenten verdeelde, bracht Adler de zaak weer bij elkaar door de mens te zien als een eenheid van lichamelijke, geestelijke en sociale processen. Volgens hem bestaat er ook geen strijd tussen bewuste en onbewuste processen, zoals Freud beweerde, maar zijn het twee delen van één systeem die een gezamenlijk doel hebben. Was Freud van mening dat het ziek of gezond zijn, ongelukkig of gelukkig zijn van de mens wordt bepaald door aangeboren eigenschappen, waaraan hij verder niets kan doen. Adler zegt hoe de inhoud van onze aangeboren eigenschapp en er ook uitziet, het gaat er om wat voor houding je tegenover die inhoud aanneemt. Met andere woorden je bent wel degelijk verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Nog een pluspunt voor Adler is dat hij niet zo stellig was wat betreft zijn theorie als Freud. Hij wijst er zelfs op dat er in de individual psychologie verschillende nuancen mogelijk zijn. Je hoeft niet verder met zijn theorie mee te gaan dan je eigen ervaring toelaat. Freud zag de psychische verschijnselen van een levend organisme meer als constante eigenschappen. Het is de grote verdienste van Adler geweest dat hij de psyche niet opvatte als iets wat statisch is, maar dynamisch, als iets wat voortdurend in beweging is. Ook interessant is het inzicht van Adler dat het leven en het gedrag van een individu of zijn psyche niet zelfstandig te werk gaat, los van al het andere, maar in samenhang met zijn omgeving. De grote wens van Adler was de psychologie ooit in te delen vanuit een eenheidsperspectief.