12.3.13

Otto Rank

De geschiedenis van de westerse Psychologie

Rank was een van Freuds jongste leerlingen. Na een inspirerende reis door Amerika kwam hij met een nieuwe theorie, die sterk afweek van de theorie van Freud. Rank beschouwde de geboorte als de oorsprong van een fundamenteel trauma en bouwde daar een hele nieuwe psychologische theorie omheen. Na de geboorte wordt de oorspronkelijke staat van eenheid met de moeder verbroken. Het kind wordt losgerukt van een gelukkige en serene omgeving in de baarmoeder. Zo geeft onze eerste levenservaring een gevoel van verlies en verwarring. Rank was van mening dat het hele psychische leven van de mens bepaald wordt door oerangst en verdringing van het geboortetrauma. Deze primaire angst zag hij als angst om te leven als een geisoleerd individu, afgescheiden van de moeder en van het geheel. Daarom verlangt ieder mens onbewust weer terug naar de baarmoeder en dat eenheidsbewustzijn. Het geboortetrauma ontstaat volgens Rank doordat de situatie na de geboorte zoveel onaangenamer is als de situatie voor de geboorte. Hierdoor leidt iedere verandering van een aangename naar een onaangename situatie tot angstgevoelens in iemands latere leven. Rank vond ook dat een verbale benadering van psychotherapie, zoals Freud te werk ging, maar een beperkte waarde had. Hij wilde de nadruk meer gaan leggen op het ervaringsgerichte aspect. De therapie is niet volledig als men niet het geboortetrauma herbeleefde, aldus Rank