12.3.13

Wat is neurose?

Volgens het psychologisch woordenboek is neurose een psychiatrisch ziektebeeld zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, gekenmerkt door angst en spanning, met als reactie daarop een onnatuurlijk gedrag. Maar angst, spanning en onnatuurlijk gedrag kennen we allemaal, niemand uitgezonderd. Je zou dus kunnen zeggen dat neurose een collectief ziektebeeld is, of dat het helemaal geen ziekte is. Maar stel nu dat het een collectief psychiatrisch ziektebeeld is, wie kan ons dan daarvan genezen? De psychiater? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Want hoe kan een neuroot een andere neuroot genezen. Het lijkt me voor de hand liggen, dat als je een neuroot wilt genezen, je van alles mag zijn, behalve een neuroot. Alleen iemand die geestelijk gezond is kan objectief doordringen in alle aspecten van neurose. Maar ook als we er van uitgaan dat neurose geen ziekte is, blijft de psychiater in gebreke. Want als er geen ziekte is, valt er niets te genezen. Het enige normale aan de mens is dat hij neurotisch is. Dat is ook de reden dat we nooit opvallen, we zijn precies zoals ieder ander. Alleen mensen die in een psychiatrische instelling verblijven hebben een persoonlijke neurose. Ze hebben geprobeerd zich een eigen stijl van neurose aan te meten. Maar dat wordt niet door de samenleving geaccepteerd. Dat vinden we niet normaal.