12.3.13

Voorwoord

Dit boek is de neerslag van een belangrijk deel van mijn leven. Het is niet alleen het resultaat van studie. De processen die worden beschreven zijn vooral gegroeid en voortgekomen uit ervaring en bewustwording. Inzichten zijn vaak ontstaan na een persoonlijk doorleven. De lezer zal echter niets tegenkomen over, of en hoe de vragen over mijn eigen leven zijn beantwoord. Het is ook niet de bedoeling met dit boek, het laatste woord te hebben. Men zal ook geen onleesbare academische taal aantreffen. Bovendien is dergelijk woordgebruik niet mijn sterkste zijde, dus laat ik dit met plezier over aan mensen die daar wel in thuis zijn. Door mijn manier van schrijven hoop ik dat het voor iedereen leesbaar is. Of ik daar in geslaagd ben, laat ik graag aan de lezer over. De inhoud van het boek is vooral bedoeld voor iedereen die zoekende is naar het antwoord op de vraag 'wie ben ik'? Er wordt beschreven hoe fundamentele processen zich in een mensenleven afspelen. Achtereenvolgens wordt het verloop van deze processen uitgewerkt. Er worden drie niveau's onderscheiden waarop mensen functioneren. Het eerste niveau staat bekend als het eenheidsbewustzijn. Het is de eenheid die we ervaren tijdens ons verblijf in de baarmoeder en de eerste maanden na de geboorte. Het tweede niveau ontstaat door afscheiding, waardoor we de eenheid splitsen in twee afzonderlijke compartimenten. Dit wordt dualiteit genoemd, een samenstelling van 'ik hier en ieder ander daar', met alle lijden en conflicten van dien. Het derde niveau noemt men non-dualiteit , dit betekent dat er geen afgescheiden ik meer is en geen afgescheiden ander, waardoor dualistisch lijden en conflicten ophouden te bestaan. Dit is een niveau van openheid en puur zijn, de zuivere essentie van bewustzijn.