12.3.13

Transpersoonlijke psychologie

De geschiedenis van de westerse psychologie

Binnen de Humanistische psychologie ontstond aan het eind van de jaren zestig een nieuwe stroming, die het humanistische gedachtegoed te beperkt vond. Men noemde deze nieuwe stroming transpersoonlijke psychologie. Deze stroming binnen de psychologie, heeft sterke raakvlakken met filosofie, spiritualiteit en kunst. De transpersoonlijke psychologie is ontwikkeld door de psychiaters Jung, Maslov, Assagioli, Grof en Wilber.Transpersoonlijk betekent letterlijk ‘boven de persoon uitstijgend’.Deze therapie gaat er van uit dat er een kern in de mens is, een constante factor, die losstaat van iemands persoonlijke lichaam , denken en voelen. Mensen die in contact komen met deze kern, hebben het gevoel dat ze boven hun individuele bestaan uitstijgen en begrippen zoals tijd en ruimte achter zich hebben gelaten. Hierdoor ontstaat een ruimere kijk op de werkelijkheid. Ondanks dat bovenstaande verschijnselen van tijdelijke aard zijn, hebben piekervaringen wel degelijk therapeutische effecten, ze kunnen iemand op een hoger plan brengen. Het kan iemand definitief in een positiever, vrijer, spontaner, expressiever en creatiever mens transformeren. Bovendien kunnen transpersoonlijke ervaringen een springplank zijn naar eenheidsbewustzijn Over het algemeen bestaat transpersoonlijke therapie uit twee stadia. Eerst leert men de verschillende aspecten van de persoonlijkheid kennen en de confrontatie er mee. Vervolgens leert men om zich niet meer met deze persoonlijke aspecten te identificeren.