13.3.13

Inleiding

Dit boek gaat over dat alles uiteindelijk onmiskenbaar met elkaar verbonden is Ik zal een toepasselijk voorbeeld geven om dit duidelijk te maken. Westerse psychologie en oosterse spiritualiteit lijken mijlen ver uit elkaar te staan. Bij psychologie denken we aan een vorm van wetenschap, welke praktisch is ingesteld, terwijl we spiritualiteit zien als iets wat gehuld is in een waas van mysterie, wat ver buiten onze kenbare wereld ligt Helaas is de psychologie nog ver verwijderd van de wetenschap. Er is nog steeds geen algemeen aanvaarde theorie. Sterker nog er is eerder een veelvoud van theorieen welke onderling in conflict zijn , met de meest uiteenlopende technieken. Wat spiritualiteit betreft, zij wordt vaak in verband gebracht met godsdienst en occultisme. Maar als je het ontdoet van al die randverschijnselen, zal alle omhullende mist optrekken, waarachter je een verrassende eenvoud kunt aantreffen. Ook bij de beoefenaars van beide stromingen lijken grote verschillen te bestaan. In spirituele kringen moet men over het algemeen niets hebben van psychologische stromingen. Men ziet dit vaak als een afleiding of een verzwakking van de spirituele afstemming. Soms is men ook bang dat de kracht van het ego zal toenemen. In psychologische kringen daarentegen heeft men meestal weinig begrip voor spirituele stromingen. Men vindt het allemaal te 'zweverig,' niet geaard. Men is bang niet meer met beide benen op de grond te staan, waardoor de kracht van het ego zal afnemen. Ondanks deze tegenstrijdigheden kunnen beide stromingen niet los van elkaar bestaan. Psychologie en spiritualiteit zijn twee kanten van één medaille. Spiritualiteit zonder psychologie is net als een boom zonder wortels, je begint meteen in de wolken te leven voordat je wortels geschoten hebt in de aarde. Elke boom moet niet alleen goed geworteld zijn om zijn voedsel en water uit de grond te kunnen halen, maar zal ook naar de hemel moeten kunnen uitreiken om zich te laten voeden door het zonlicht, wil het kunnen groeien en vruchten kunnen dragen. Ook als mens kunnen wij alleen tot bloei komen als we met onze voeten geworteld zijn in de aarde en tegelijkertijd via onze mond goed kunnen doorademen.